Oferta i cennik

Psychoterapia indywidualna

realizowana w ujęciu psychodynamicznym, dla osób dorosłych będących w kryzysie emocjonalnym, kryzysie w relacji partnerskiej, zmagających się z zaburzeniami nerwicowymi (lęk, objawy związane ze stresem, objawy pod postacią somatyczną), zaburzeniami nastroju (depresja), żałobą, zaburzeniami osobowości oraz dla osób z doświadczeniem traumy i zmagających się z przewlekłym schorzeniem somatycznym. To odbywający się poprzez rozmowę proces leczenia – czyli proces zmiany, redukcji cierpienia psychicznego – oparty m.in. na analizie struktury mechanizmów wewnętrznych osoby oraz jej wczesnych doświadczeń.  Pierwsze spotkania mają charakter konsultacyjno-diagnostyczny i służą podjęciu kontraktu na psychoterapię. Spotkanie trwa 45-50 min.

Cena: 150 zł  – u certyfikowanego psychoterapeuty 
120 zł – u psychoterapeuty bez ceryfikatu

Psychotherapy and counselling in English

for foreigners living in Poland who experience:
aculturation crises, anxiety, psychosomatic symptoms, depression, personality disorders, stressful life events, relationship difficulties, and for those, who just think: “something is wrong with me”. I am working in psychodynamic approach, rooted in the relation with object theories and the attachment theories. Meeting lasts 45-50 min

Fee: 160 PLN 

Psychoterapia młodzieży

dla młodych osób między 15 a 18 rokiem życia,  przeżywających trudności w kontaktach społecznych, nieśmiałość, konflikty w relacjach z rodziną, doświadczających objawów lękowych, psychosomatycznych, depresyjnych, trudności ze snem. To oparty na dialogu terapeuty z pacjentem proces leczenia, ale też rozwoju i wewnętrznego wzmocnienia. Pierwsze spotkania mają charakter konsultacyjno-diagnostyczny, w których rozmawiam z nastolatkami i rodzicami, co służy podjęciu kontraktu na psychoterapię samego/samej nastolatka/ki. Spotkanie trwa 45 min.

Cena: 150 zł  – u certyfikowanego psychoterapeuty

120 zł – psychoterapeuty bez certyfikatu

Poradnictwo seksulogiczne

dla osób dorosłych i młodzieży, obejmuje zwykle krótkoterminowy cykl spotkań, które skierowane są do osób, których trudności koncentrują się wokół sfery seksualnej, np. występowanie zaburzeń reakcji seksualnych. Konsultacje seksuologiczne skierowane są również do społeczności osób LGBTQ+.  

Metoda pracy polega w znacznej mierze na psychoedukacji i diagnozie psychologiczno-seksuologicznej, w oparciu o aktualną wiedzę naukową, w celu wprowadzenia doraźnej pomocy i ulgi w doświadczanych trudnościach, ale nie realizacji zmiany opartej o wgląd i pogłębioną analizę osobowości.

W ramach poradnictwa seksuologicznego istnieje możliwość ustalenia dalszych form pomocy specjalistycznej w zakresie zdrowia psychoseksualnego. Spotkanie trwa 45 min.

Cena: 120 zł  – u dyplomowanego seksuologa 

Poradnictwo psychologiczne

dla dorosłych i młodzieży, obejmuje zwykle krótkoterminowy cykl spotkań skoncentrowany na identyfikacji problemu, w tym kryzysu rozwojowego, analizie zasobów osobistych, możliwości korzystania z sieci wsparcia i dalszych form pomocy specjalistycznej w zakresie zdrowia psychicznego. Metoda pracy opiera się w znacznej mierze na psychoedukacji i oddziaływaniu „tu i teraz” w celu wprowadzenia doraźnej pomocy i ulgi w doświadczanych trudnościach, ale nie realizacji zmiany opartej o wgląd i pogłębioną analizę  osobowości. Spotkanie trwa 45 min.

Cena: 150 zł  – u psychologa, certyfikowanego psychoterapeuty 
120 zł – u psychologa,  psychoterapeuty bez ceryfikatu

Diagnoza psychologiczna

to badanie oparte o wywiad i zastosowanie wystandaryzowanych narzędzi diagnozy psychologicznej  (testy, kwestionariusze) w zakresie: sprawności funkcji intelektualnych (tzw. testy inteligencji) młodzieży i osób dorosłych; osobowości osób dorosłych; zasobów psychologicznych. Ilość spotkań w celu dokonania diagnozy zwykle waha się między 2-3.

Cena (zależna od zakresu diagnozy): od  300 zł