Oferta i cennik

Diagnoza psychologiczna

to badanie oparte o wywiad psychologiczny i zastosowanie wystandaryzowanych narzędzi diagnozy psychologicznej  (testy, kwestionariusze). Prowadzone przez specjalistę psychologa klinicznego.

Realizujemy diagnozę:  

  • sprawności funkcji intelektualnych (tzw. badanie inteligencji) młodzieży i osób dorosłych; 
  • osobowości;
  • poziomu objawów zmian klinicznych- depresji, PTSD, zaburzeń lękowych;
  • zasobów psychologicznych.

Ilość spotkań w celu dokonania diagnozy zwykle waha się między 2-3.

Cena (zależna od zakresu diagnozy): od  300 zł