Długofalowe konsekwencje traum związanych z wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie niosą za sobą poważne ryzyko trudności w dorosłych relacjach społecznych i intymnych, wpływają na poziom samooceny, a czasem prowadzą do poważnych zaburzeń psychicznych. W wykładzie omawiam zjawisko nadużycia seksualnego wobec dzieci, sygnały świadczące o zaistnieniu takiej sytuacji oraz problematykę dorosłych ofiar traum seksualnych.

Z myślą o pomocy tym, którzy boją się mówić – zapraszam do zapoznania się z treścią wykładu:  https://www.youtube.com/watch?v=6hZK_YZz5Eo